Miastoprojekt - Kraków Spółka z o.o. 

Sąd Rejonowy : Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy
KRS: Nr 0000058050 
Kapitał zakładowy: 316 800 

ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków 

Sekretariat
tel. 012 411 96 02

Centrala
tel. 012 42 49 100 

e-mail: archi@miastoprojekt.krakow.pl